Tytuł artykułu: Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych

Autorzy: JUSZCZYK, M., LEŚNIAK, A.

Słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, zarządzanie kosztami, przedsięwzięcie budowlane

Streszczenie: W referacie zaprezentowano wybrane próby zastosowań sztucznych sieci neuronowych w zagadnieniach szeroko pojętego zarządzania kosztami przedsięwzięć budowlanych. Przedstawiono syntetycznie szereg publikacji zagranicznych, a także dorobek autorów polskich z zakresu zastosowań sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych. W ramach przeprowadzonego przeglądu proponowanych metod wykorzystujących sztuczne sieci neuronowe przedstawiono cele ich zastosowań, zaproponowane rodzaje sztucznych sieci neuronowych oraz metody ich uczenia, a w przypadku opracowań krajowych również wyniki prac badawczych. Wyniki prac badawczych potwierdzają, że modele wykorzystujące sztuczne sieci neuronowe zazwyczaj umożliwiają szybkie i dostatecznie wiarygodne (a nawet dokładniejsze od metod tradycyjnych) oszacowania kosztów. Modele te stanowią zatem propozycje efektywnych, możliwych do stosowania w praktyce narzędzi. Należy jednak podkreślić, że jednym z warunków sukcesu w stosowaniu sztucznych sieci neuronowych w problemach z zakresu zarządzania kosztami przedsięwzięć budowlanych jest zgromadzenie odpowiednio licznych i wiarygodnych zbiorów danych uczących.

Cytowanie w stylu APA: Juszczyk, M. & Leśniak, A. (2012). Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 55-64.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Juszczyk & Leśniak, 2012), następne powołania: (Juszczyk & Leśniak, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Juszczyk, Michał, Agnieszka Leśniak. "Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 55-64.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Juszczyk, & Leśniak 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Juszczyk_Leśniak_2012_PNIKS, author={Juszczyk, Michał and Leśniak, Agnieszka}, title={Przegląd możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych w zarządzaniu kosztami przedsięwzięć budowlanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A6/art6.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={55-64}}

Pełny tekst PDF


Go Back