Tytuł artykułu: Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników

Autorzy: CZAJKOWSKA, J.

Słowa kluczowe: struwit, oczyszczania ścieków

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań krystalizacji uwodnionego fosforanu amonowomagnezowego (struwitu), o wzorze chemicznym MgNH4PO4·6H2O, który przy wystąpieniu specyficznych warunków ma tendencję tworzyć się w linii osadowej oczyszczalni ścieków. Badania zostały wykonane w Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków SGGW w Warszawie. Wytrącony struwit został uzyskany z roztworu sporządzonego na bazie następujących związków: NH4Cl (źródło NH4 + ), MgSO4·7H2O (źródło Mg2+) i KH2PO4 (źródło PO4 3-) oraz wody destylowanej przy podniesieniu pH do ~9,5. Badania zostały wykonane przy założeniu trzech zmiennych niezależnych tj.: stężenie jonów NH4 + , stężenie jonów PO4 3- oraz jony Mg2+. Celem badań było określenie stężeń jonów magnezu, przy których występuje krystalizacja struwitu. Przeprowadzone badania stanowią kontynuację rozpoczętych badań nad warunkami krystalizacji struwitu

Cytowanie w stylu APA: Czajkowska, J. (2012). Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 38-45.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Czajkowska, 2012), następne powołania: (Czajkowska, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Czajkowska, Justyna. "Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 38-45.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Czajkowska 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Czajkowska_2012_PNIKS, author={Czajkowska, Justyna}, title={Krystalizacja struwitu z roztworów przy pH 9,5 i zmiennych stężeniach analizowanych składników.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A4/art4.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={38-45}}

Pełny tekst PDF


Go Back