Tytuł artykułu: Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki

Autorzy: HEJDUK, L.

Słowa kluczowe: fosfor, azot, zlewnia rolnicza, rzeka Zagożdżonka

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na rzece Zagożdżonce. Rzeka Zagożdżonka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły i znajduje się około 100 km na południe od Warszawy. Dane z 10 punktów pomiarowych zgromadzone podczas 7 terminów poboru wykorzystano do oceny relacji azotu do fosforu w wodzie rzeki. Stosunek N: P zmieniał się w zakresie od 1:0,8 do 1:19,9 a najwyższą zmienność zaobserwowano w punkcie poboru poniżej zbiornika o nazwie "Staw Górnym". W większości punktów poboru (w 7 z 10), azot stanowił czynnik limitujący przyrost biomasy.

Cytowanie w stylu APA: Hejduk, L. (2012). Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 27-37.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hejduk, 2012), następne powołania: (Hejduk, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Hejduk, Leszek. "Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 27-37.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hejduk 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hejduk_2012_PNIKS, author={Hejduk, Leszek}, title={Sezonowa zmienność stosunku azotu do fosforu w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A3/art3.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={27-37}}

Pełny tekst PDF


Go Back