Tytuł artykułu: Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu

Autorzy: URBAŃSKI, J.

Słowa kluczowe: jaz, stanowisko dolne, długość umocnień koryta

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki laboratoryjnych badań modelowych, których celem była weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu. Model budowli z wypływem wody spod zasuwy, niecką do rozpraszania energii i umocnionym dnem w dolnym stanowisku wykonano w korycie o przekroju prostokątnym. Podczas doświadczeń wykonywano pomiary prędkości w pionach położonych w osiowej płaszczyźnie koryta w różnej odległości od końca niecki wypadowej. Przeprowadzono analizę wyników pod kątem określenia minimalnej długości odcinka umocnień dna za wypadem. Pomierzone długości umocnień zestawiono z obliczonymi na podstawie kryteriów zalecanych do praktycznego stosowania. Długość umocnień pomierzona była w większości przypadków mniejsza od obliczonej. Kryteria stosowane w praktyce pozwalają wydłużyć umocnienia w dość szerokim zakresie, co zapewnia stabilność koryta na dłuższym odcinku w dolnym stanowisku i wpływa na poprawę bezpieczeństwa budowli.

Cytowanie w stylu APA: Urbański, J. (2012). Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 18-26.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Urbański, 2012), następne powołania: (Urbański, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Urbański, Janusz. "Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 18-26.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Urbański 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Urbański_2012_PNIKS, author={Urbański, Janusz}, title={Weryfikacja kryteriów doboru długości umocnień koryta w dolnym stanowisku jazu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A2/art2.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={18-26}}

Pełny tekst PDF


Go Back