Tytuł artykułu: Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym

Autorzy: CHORMAŃSKI, J., KARDEL, I., MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D., OKRUSZKO, T., PUSŁOWSKA-TYSZEWSKA, D.

Słowa kluczowe: ArcGIS, model matematyczny zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych, hydrologia obszarów zurbanizowanych

Streszczenie: Artykuł dotyczy kalibracji i weryfikacji modelu hydrologicznego WetSpa w wersji o parametrach dyskretnie rozłożonych w zlewni zurbanizowanej. Analiza została przeprowadzona dla obszaru zlewni Białej, która jest zurbanizowana w ok. 60%. Wykorzystany model wykazał dobre dopasowanie hydrogramu obliczonego do obserwowanego. Miary jakości modelu również wykazywały poprawne wartości. Jednakże przyjęcie w modelowaniu pewnych uproszczeń oraz niedostateczna jakość danych hydrometeorologicznych wymaga dalszych prac analitycznych.

Cytowanie w stylu APA: Chormański, J., Kardel, I., Mirosław-Świątek, D., Okruszko, T. & Pusłowska-Tyszewska, D. (2012). Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (1), 3-17.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Chormański, Kardel, Mirosław-Świątek, Okruszko & Pusłowska-Tyszewska, 2012), następne powołania: (Chormański i inni, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Chormański, Jarosław, Ignacy Kardel, Dorota Mirosław-Świątek, Tomasz Okruszko, Dorota Pusłowska-Tyszewska. "Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 55 ser., vol. 21, nr 1, (2012): 3-17.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Chormański i inni 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Chormański_Kardel_Mirosław-Świątek_Okruszko_Pusłowska-Tyszewska_2012_PNIKS, author={Chormański, Jarosław and Kardel, Ignacy and Mirosław-Świątek, Dorota and Okruszko, Tomasz and Pusłowska-Tyszewska, Dorota}, title={Model zlewni o parametrach przestrzennych dyskretnie rozłożonych w obszarze zurbanizowanym.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN55/A1/art1.pdf}, year={2012}, volume={21 (1)}, number={55}, pages={3-17}}

Pełny tekst PDF


Go Back