Tytuł artykułu: Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych

Autorzy: CZAJKOWSKA, J., SIWIEC, T.

Słowa kluczowe: struwit, oczyszczanie ścieków, biogeny

Streszczenie: W pracy przedstawiono problem związany ze spontaniczną krystalizacją uwodnionego fosforanu amonowo-magnezowego (struwitu), o wzorze chemicznym MgNH4PO4 ·6H2O często tworzącego się w linii osadowej oczyszczalni ścieków. Anonsowane badania realizowane były przy wykorzystaniu instalacji doświadczalnej do krystalizacji struwitu w skali laboratoryjnej w warunkach przepływowych. Struwitu wytrącany w rurociągu uzyskiwany został z roztworu sporządzonego na bazie następujących związków: NH4Cl (źródło NH4 + ), MgSO4 (źródło Mg2+) i KH2PO4 (źródło PO4 3-). Parametrami zmiennymi była prędkość przepływu ścieków oraz odczyn. Celem nadrzędnym charakteryzowanych badań jest określenie warunków minimalizacji ilości struwitu.

Cytowanie w stylu APA: Czajkowska, J. & Siwiec, T. (2011). Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 130-139.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Czajkowska & Siwiec, 2011), następne powołania: (Czajkowska & Siwiec, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Czajkowska, Justyna, Tadeusz Siwiec. "Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 130-139.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Czajkowska, & Siwiec 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Czajkowska_Siwiec_2011_PNIKS, author={Czajkowska, Justyna and Siwiec, Tadeusz}, title={Krystalizacja struwitu ze ścieków syntetycznych w instalacji doświadczalnej w warunkach przepływowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A6/art6.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={130-139}}

Pełny tekst PDF


Go Back