Tytuł artykułu: Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce

Autorzy: KAZNOWSKA, E., HEJDUK, L.

Słowa kluczowe: ładunki biogenów, niżówka, zlewnia rolnicza, rzeka Zagożdżonka

Streszczenie: Badaniem objęto małą rolniczą zlewnię rzeki Zagożdżonki, usytuowaną na Nizinie Mazowieckiej. Analizy ilościowe i jakościowe wykonano dla okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdżonce, które podzielono na dwa rodzaje: okresy niżówkowe oraz okresy o przepływach wyższych od poziomu granicznego niżówki, a niższych od przepływy równego podstawie fali wezbraniowej. Charakterystyki jakościowe dotyczyły wyników analiz chemicznych stężeń azotanów i fosforanów uzyskanych z próbek wody pobieranych raz w tygodniu, w okresie 2008-2009. Określone stężenia biogenów przeliczono na ładunki, na podstawie wyników pomiarów natężenia przepływu w profilu Czarna na rzece Zagożdżonce. Charakterystyki ilościowe okresów niżówkowych: średni czas trwania niżówek, średni deficyt niżówki, minimalny i średni przepływ niżówki, określono na podstawie dobowych hydrogramów przepływów z 1991- 2009, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dwóch lat: 2008 i 2009.

Cytowanie w stylu APA: Kaznowska, E. & Hejduk, L. (2011). Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 108-118.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kaznowska & Hejduk, 2011), następne powołania: (Kaznowska & Hejduk, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Kaznowska, Ewa, Leszek Hejduk. "Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 108-118.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kaznowska, & Hejduk 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kaznowska_Hejduk_2011_PNIKS, author={Kaznowska, Ewa and Hejduk, Leszek}, title={Ocena wybranych charakterystyk ilościowych i jakościowych okresów bezwezbraniowych w rzece Zagożdzonce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A4/art4.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={108-118}}

Pełny tekst PDF


Go Back