Tytuł artykułu: Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju

Autorzy: BUS, A.

Słowa kluczowe: rzeka nizinna, wskaźniki zrównoważonego rozwoju, zlewnia rolnicza

Streszczenie: W pracy podjęto próbę oceny gospodarowania zasobami wodnym na obszarze małej zlewni rolniczej położonej w wschodniej części województwa mazowieckiego na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Oceny trzech gmin przez które przepływa rzeka Cetynia (Sokołów Podlaski, Sabnie, Sterdyń) dokonano na podstawie danych statystycznych uzyskanych z Banku Danych Regionalnych (GUS 2008), Wykazu oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych (WIOŚ 2008) oraz Monitoringu rzek (WIOŚ 2008). Oceny stanu gospodarki wodnej i kanalizacyjnej na terenie gmin dokonano za pomocą wskaźników ładu środowiskowego, gospodarczego i społecznego oraz wskaźników układu Presji-Stanu-Reakcji (P-S-R). Celem pracy jest ocena gospodarki wodno-ściekowej na obszarze trzech gmin (Sokołów Podlaski, Sabnie i Sterdyń), przez które przepływa rzeka Cetynia, na podstawie wybranych wskaźników ładu społecznego, ekonomicznego i środowiskowego w układzie wskaźników przyczynowo-skutkowych P-S-R.

Cytowanie w stylu APA: Bus, A. (2011). Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 97-107.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bus, 2011), następne powołania: (Bus, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Bus, Agnieszka. "Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 97-107.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bus 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bus_2011_PNIKS, author={Bus, Agnieszka}, title={Ocena gospodarowania zasobami wodnymi w zlewni rzeki Cetyni na podstawie wybranych wskaźników zrównoważonego rozwoju.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A3/art3.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={97-107}}

Pełny tekst PDF


Go Back