Tytuł artykułu: Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach

Autorzy: GEBLER, D., SZOSZKIEWICZ, K.

Słowa kluczowe: makrofity, bioindykacja, ramowa dyrektywa wodna, rzeki, hydromorfologia, monitoring

Streszczenie: Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła ekologiczne podejście do oceny i klasyfikacji wód. Makrofity stały się jednym z czterech elementów oceny biologicznej. Niniejsze badania zostały przeprowadzone w celu sprawdzenia zależności między biologicznymi, chemicznymi i hydromorfologicznymi metodami oceny rzek oraz dla porównania składu gatunkowego makrofitów w różnych typach wysokościowych rzek. Wykazano, że wskaźnik MIR jest najmocniej powiązany ze stężeniem fosforu ogólnego w wodach, co wskazuje na wrażliwość tego wskaźnika względem eutrofizacji. Wykazano, że oba typy rzek różnią się pod względem botanicznym.

Cytowanie w stylu APA: Gebler, D. & Szoszkiewicz, K. (2011). Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (2), 75-83.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gebler & Szoszkiewicz, 2011), następne powołania: (Gebler & Szoszkiewicz, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Gebler, Daniel, Krzysztof Szoszkiewicz. "Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 52 ser., vol. 20, nr 2, (2011): 75-83.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gebler, & Szoszkiewicz 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gebler_Szoszkiewicz_2011_PNIKS, author={Gebler, Daniel and Szoszkiewicz, Krzysztof }, title={Ocena stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem makrofitów na wybranych przykładach.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN52/A1/art1.pdf}, year={2011}, volume={20 (2)}, number={52}, pages={75-83}}

Pełny tekst PDF


Go Back