Tytuł artykułu: Modelowanie równowagi termodynamicznych wód z horyzontu dolnojurajskiego ujętych w odwiercie geotermalnym Gostynin GT-1

Autorzy: BUJAKOWSKI, F.

Słowa kluczowe: wody termalne, energia geotermalna, modelowanie hydrochemiczne, termodynamika, wskaźnik nasycenia

Streszczenie: Przy użyciu aplikacji PHREEQCI połączonej z bazą danych wateq4f.dat przeprowadzono modelowanie specjacyjne dla próby wody pobranej w trakcie prac dokumentacyjnych nad odwiertem geotermalnym Gostynin GT-1. Z otrzymanych modeli wynika iż w warunkach fiz-chem jakie występować będą w trakcie pracy instalacji roztwór, z termodynamicznego punktu widzenia destabilizuje się. Pojawiają się tendencje do rozpuszczania bądź wytrącania poszczególnych zobrazowanych na rycinach minerałów. Na uwagę zasługuję tlen, jego zawartość w wodzie może mieć znaczący wpływ na stabilność termodynamiczną roztworu.

Cytowanie w stylu APA: Bujakowski, F. (2010). Modelowanie równowagi termodynamicznych wód z horyzontu dolnojurajskiego ujętych w odwiercie geotermalnym Gostynin GT-1. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 63-74.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bujakowski, 2010), następne powołania: (Bujakowski, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Bujakowski, Filip. "Modelowanie równowagi termodynamicznych wód z horyzontu dolnojurajskiego ujętych w odwiercie geotermalnym Gostynin GT-1." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 63-74.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bujakowski 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bujakowski_2010_PNIKS, author={Bujakowski, Filip}, title={Modelowanie równowagi termodynamicznych wód z horyzontu dolnojurajskiego ujętych w odwiercie geotermalnym Gostynin GT-1.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A7/art7.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={63-74}}

Pełny tekst PDF


Go Back