Tytuł artykułu: Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki

Autorzy: JADCZYSZYN, T., IGRAS, J., NOWOCIEŃ, E., PODOLSKI, B., WAWER, R.

Słowa kluczowe: zlewnia, gatunek gleby, kompleks przydatności rolniczej, właściwości agrochemiczne

Streszczenie: W pracy dokonano oceny rolniczej wartości gleb w zlewni rzeki Zagożdżonki. Podstawą analizy były zasoby informacji o glebach zgromadzone w IUNG-PIB w Puławach oraz badania zasobności i odczynu reprezentatywnych dla tego terenu gleb. Badany obszar zlewni Zagożdżonki charakteryzuje się słabymi glebami piaszczystymi o małej zawartości substancji organicznej. W większości są to gleby bardzo lekki i lekkie, o niskiej lub bardzo niskiej zawartości składników pokarmowych. Generalnie są to gleby o małej wartości dla produkcji rolniczej. Najsłabsze z nich powinny być przeznaczone do zalesienia.

Cytowanie w stylu APA: Jadczyszyn, T., Igras, J., Nowocień, E., Podolski, B. & Wawer, R. (2010). Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 30-37.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jadczyszyn, Igras, Nowocień, Podolski & Wawer, 2010), następne powołania: (Jadczyszyn i inni, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Jadczyszyn, Tamara , Janusz Igras, Eugeniusz Nowocień, Bogdan Podolski, Rafał Wawer. "Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 30-37.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jadczyszyn i inni 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Jadczyszyn_Igras_Nowocień_Podolski_Wawer_2010_PNIKS, author={Jadczyszyn, Tamara and Igras, Janusz and Nowocień, Eugeniusz and Podolski, Bogdan and Wawer, Rafał}, title={Wartość rolnicza gleb w górnej części zlewni rzeki Zagożdżonki.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A4/art4.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={30-37}}

Pełny tekst PDF


Go Back