Tytuł artykułu: Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce

Autorzy: HEJDUK, L.

Słowa kluczowe: jakość wody, zlewnie sąsiadujące, stężenia charakterystyczne

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki porównania wybranych wskaźników jakości wód dla dwóch sąsiadujących ze sobą zlewni: Zagożdżonki i Zwoleńki. Pomimo rolniczego charakteru obu zlewni, punktowe źródła zanieczyszczeń forma azotu i fosforu wydają się mieć duże znaczenie w kształtowaniu jakości wód obu rzek. W przypadku rzeki Zagożdżonki zaobserwowano polepszenie się jakości się wody w przypadku fosforanów rozpuszczonych i fosforu ogólnego a stężenia form azotu pozostawały na podobnym poziomie. W przypadku Zwoleńki zaobserwowano odwrotne zależności tj. pogorszenie się jakości wody pod względem form fosforu oraz podobne zmienności w zakresie stężeń form azotu. Uzyskane relacje pomiędzy rzeką Zwoleńka i Zagożdżonką dla stężeń charakterystycznymi form azotu sugerują istnienia związku pomiędzy tymi rzekami.

Cytowanie w stylu APA: Hejduk, L. (2010). Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 21-29.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hejduk, 2010), następne powołania: (Hejduk, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Hejduk, Leszek. "Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 21-29.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hejduk 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hejduk_2010_PNIKS, author={Hejduk, Leszek}, title={Tendencje w zmianach stężeń form fosforu i azotu w sąsiadujących rzekach Zagożdżonce i Zwoleńce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A3/art3.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={21-29}}

Pełny tekst PDF


Go Back