Tytuł artykułu: Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych

Autorzy: BAJKOWSKI, S., ŁASISZ, K.

Słowa kluczowe: erozja, próg gabionowy, przelew przepuszczalny

Streszczenie: W artykule opisano badania, których celem było rozpoznanie procesów deformacji sekcji przelewowych progów siatkowo-kamiennych oraz zjawisk erozyjno-akumulacyjnych w dolnym stanowisku. Badania przeprowadzono na progach gabionowych Kamionka i Łętów położonych na rzece Wildze. Na zmiany profilu dna w wyniku akumulacji rumowiska duży wpływ miała realizacja progu położonego powyżej w miejscowości Oziemkówka. Elementami stabilizującymi dno na odcinku stanowiska dolnego progów były umocnienia brodów rzecznych położonych poniżej. Przeprowadzone badania wykazały, że z biegiem okresu eksploatacji nasila się proces deformacji korpusu siatkowo-kamiennego. Nie zmienia to warunków działania budowli, wpływa jednak na zróżnicowanie form przepływu na długości sekcji przelewowych. Stały przelew wlotowy utworzony przez oczep ścianki szczelnej, charakteryzuje się stabilnymi warunkami przepływu. Na odcinku filtracyjnym profil zwierciadła wody w dużym stopniu zależy od deformacji dolnej siatkowo-kamiennej części przelewu.

Cytowanie w stylu APA: Bajkowski, S. & Łasisz, K. (2010). Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 12-20.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajkowski & Łasisz, 2010), następne powołania: (Bajkowski & Łasisz, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajkowski, Sławomir, Kacper Łasisz. "Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 12-20.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajkowski, & Łasisz 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajkowski_Łasisz_2010_PNIKS, author={Bajkowski, Sławomir and Łasisz, Kacper}, title={Pomiary dna rzeki i zwierciadła wody na progach kamiennych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A2/art2.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={12-20}}

Pełny tekst PDF


Go Back