Tytuł artykułu: Wpływ tempa przykładania obciążenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych

Autorzy: SAS, W., GABRYŚ, K., SZYMAŃSKI, A.

Słowa kluczowe: grunty organiczne, badania edometryczne, charakterystyki odkształceniowe

Streszczenie: W pracy została zaprezentowana zmienność parametrów odkształceniowych gruntów organicznych. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ tempa przykładania obciążenia na badane grunty. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych wykonanych przy użyciu edometrów. W celu scharakteryzowania procesu deformacji gruntów organicznych zostały wykonane dwa rodzaje badań edometrycznych: badanie ze stopniowo wzrastającym obciążeniem oraz badanie z obciążeniem ciągłym przykładanym na poszczególne próbki. Oba zastosowane rodzaje badań wskazują na szerokie spektrum czynników wpływających na proces deformacji oraz osiadania podłoża organicznego, wśród których istotne znaczenie przypisane zostało prędkości i wielkości przykładanego obciążenia.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W., Gabryś, K. & Szymański, A. (2010). Wpływ tempa przykładania obciążenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 19 (3), 3-11.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas, Gabryś & Szymański, 2010), następne powołania: (Sas i inni, 2010)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Katarzyna Gabryś, Alojzy Szymański. "Wpływ tempa przykładania obciążenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 49 ser., vol. 19, nr 3, (2010): 3-11.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, Gabryś, & Szymański 2010)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Gabryś_Szymański_2010_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Gabryś, Katarzyna and Szymański, Alojzy}, title={Wpływ tempa przykładania obciążenia na parametry odkształceniowe gruntów organicznych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN49/A1/art1.pdf}, year={2010}, volume={19 (3)}, number={49}, pages={3-11}}

Pełny tekst PDF


Go Back