Tytuł artykułu: Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce

Autorzy: HEWELKE, P., IWANOWSKA, P.

Słowa kluczowe: sprzęt elektryczny i elektroniczny, system zbiórki, odzysk, recykling

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę wybranych narzędzi prawnych i ekonomicznych, służących intensyfikacji odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przeprowadzona analiza wskazuje, że aktualnie zbiórka tych odpadów kształtuje się na poziomie 1,48 kg/mieszkańca i nie osiąga wymagań Unii Europejskiej.

Cytowanie w stylu APA: Hewelke, P. & Iwanowska, P. (2009). Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 97-102.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hewelke & Iwanowska, 2009), następne powołania: (Hewelke & Iwanowska, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Hewelke, Piotr, Patrycja Iwanowska. "Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 97-102.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hewelke, & Iwanowska 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hewelke_Iwanowska_2009_PNIKS, author={Hewelke, Piotr and Iwanowska, Patrycja}, title={Odzysk i recykling odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A9/art9.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={97-102}}

Pełny tekst PDF


Go Back