Tytuł artykułu: Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow

Autorzy: SKUTNIK, Z., SZYMAŃSKI, T.

Słowa kluczowe: stopień nasycenia, ciśnienie ssania, krzywa retencji, model van Genuchtena, zapora ziemna

Streszczenie: W artykule podjęto zagadnienia dotyczące zmian stopnia nasycenia i ciśnienia wody w porach rdzenia zapory wykonanego z gruntów spoistych. Podano charakterystykę nienasyconych gruntów spoistych. Przedstawiono program Plaxflow, wykorzystujący model van Genuchtena do opisu właściwości hydraulicznych gruntów nienasyconych. Za pomocą Plaxflow wykonano obliczenia numeryczne zmian stopnia nasycenia Sr oraz ciśnienia wody w porach. Obliczenia wykonano dla warunków pierwszego piętrzenia oraz opróżniania zbiornika. Analiza wyników obliczeń numerycznych pozwala ocenić zachowanie się rdzenia zapory (stan nasycenia i ciśnienia wody w porach) na skutek zmian wysokości zwierciadła wody w zbiorniku.

Cytowanie w stylu APA: Skutnik, Z. & Szymański, T. (2009). Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 87-96.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Skutnik & Szymański, 2009), następne powołania: (Skutnik & Szymański, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Skutnik, Zdzisław, Tomasz Szymański. "Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 87-96.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Skutnik, & Szymański 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Skutnik_Szymański_2009_PNIKS, author={Skutnik, Zdzisław and Szymański, Tomasz}, title={Modelowanie numeryczne zmian stanu nasycenia i ciśnienia wody w porach w rdzeniu zapory Czorsztyn za pomocą programu Plaxflow.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A8/art8.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={87-96}}

Pełny tekst PDF


Go Back