Tytuł artykułu: Analiza nośności i osiadań podłoża z gruntów niespoistych obciążonego fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie zadania 2.1 ETC 10

Autorzy: GALAS, P.

Słowa kluczowe: Eurokod 7, stany graniczne nośności, stany graniczne użytkowalności, posadowienie bezpośrednie, sondowanie CPT

Streszczenie: W artykule przedstawiono obliczenia stanu granicznego nośności oraz użytkowalności stopy fundamentowej posadowionej na podłożu niespoistym. Niniejszy przykład dostarczony został przez Europejski Komitet Techniczny 10 (ETC 10) ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej. Inżynierowie oraz pracownicy instytucji naukowo-badawczych poproszeni zostali o przedstawienie własnych propozycji rozwiązania zadań wg zasad Eurokodu 7. W artykule przedstawiono propozycję rozwiązania pierwszego z sześciu zadań: stopa fundamentowa posadowiona na zagęszczonym piasku, poddana osiowemu obciążeniu pionowemu.

Cytowanie w stylu APA: Galas, P. (2009). Analiza nośności i osiadań podłoża z gruntów niespoistych obciążonego fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie zadania 2.1 ETC 10. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 77-86.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Galas, 2009), następne powołania: (Galas, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Galas, Paweł. "Analiza nośności i osiadań podłoża z gruntów niespoistych obciążonego fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie zadania 2.1 ETC 10." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 77-86.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Galas 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Galas_2009_PNIKS, author={Galas, Paweł}, title={Analiza nośności i osiadań podłoża z gruntów niespoistych obciążonego fundamentem bezpośrednim według Eurokodu 7 - rozwiązanie zadania 2.1 ETC 10.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A7/art7.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={77-86}}

Pełny tekst PDF


Go Back