Tytuł artykułu: Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT

Autorzy: BAJDA, M.

Słowa kluczowe: fala sejsmiczna, źródło generacji, SCPT, grunty spoiste

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę doboru odpowiedniego źródła generacji fal sejsmicznych na potrzeby sondowań sejsmicznych SCPT. Podczas badań przetestowano różne źródła generacji fali sejsmicznej. Pomysły tych źródeł zostały zaczerpnięte z literatury oraz z informacji ośrodków naukowych zajmujących się podobnymi badaniami. Po scharakteryzowaniu techniki sondowań in situ opisany został obiekt doświadczalny Stegny, na którym przeprowadzono badania. Artykuł zawiera opis metodyki badań oraz wyniki badań terenowych, których analiza wykazała przydatność zaprojektowanego źródła do generacji fal sejsmicznych.

Cytowanie w stylu APA: Bajda, M. (2009). Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 57-66.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bajda, 2009), następne powołania: (Bajda, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Bajda, Marek. "Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 57-66.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bajda 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bajda_2009_PNIKS, author={Bajda, Marek}, title={Źródło generacji fali sejsmicznej w sondowaniach SCPT.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A5/art5.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={57-66}}

Pełny tekst PDF


Go Back