Tytuł artykułu: Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej

Autorzy: LECH, M., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: porowatość, oporność elektryczna, wskaźnik ułożenia ziaren, piaski

Streszczenie: Pomiar oporności elektrycznej gruntów jest z powodzeniem wykorzystywany od lat w geofizyce, geologii poszukiwawczej i w ocenie stanu środowiska gruntowo-wodnego. Wiarygodność tej metody, jak wykazały dotychczasowe badania (Abu-Hassanein i in.,1996; Fukue et al. 2001, Sreedeep et al. 2004, Lech, 2006), zależy od rozpoznania takich czynników jak, wilgotność i stan nasycenia wodą ośrodków gruntowych, stężenie zanieczyszczeń w gruncie i wodzie gruntowej oraz temperatura. W artykule zostały przedstawione wyniki badań przeprowadzonych w specjalnie do tego celu skonstruowanej kolumnie wyposażonej w elektrody do pomiaru oporności elektrycznej. Badania objęły rozpoznanie wpływu poszczególnych czynników na oporność elektryczną gruntów niespoistych, a w szczególności porowatości tych gruntów. W artykule została przedstawiona zależność pomiędzy porowatością badanych piasków a wskaźnikiem ułożenia ziaren.

Cytowanie w stylu APA: Lech, M. & Garbulewski, K. (2009). Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 48-56.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lech & Garbulewski, 2009), następne powołania: (Lech & Garbulewski, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Lech, Mariusz, Kazimierz Garbulewski. "Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 48-56.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lech, & Garbulewski 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lech_Garbulewski_2009_PNIKS, author={Lech, Mariusz and Garbulewski, Kazimierz}, title={Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A4/art4.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={48-56}}

Pełny tekst PDF


Go Back