Tytuł artykułu: Analiza zmian gradientu hydraulicznego w charakterystykach przepływu słabonośnego podłoża

Autorzy: MALINOWSKA, E., SZYMAŃSKI, A.

Słowa kluczowe: gradient hydrauliczny, przepływ, naprężenie konsolidacyjne, grunty słabonośne, metoda flow-pump

Streszczenie: W artykule przeanalizowano zmiany wartości gradientu hydraulicznego w zależności od wartości przyłożonego obciążenia zewnętrznego na słabonośne podłoże organiczne. Analizę zmian przedstawiono w funkcji prędkości przepływu wody oraz wskaźnika porowatości, którego wysoka początkowa wartość, jak wykazały badania w podłożu torfowym, znacząco maleje wraz we wzrostem naprężeń konsolidacyjnym. Analizę przeprowadzono na wynikach badań przepływu wody w słabonośnym ośrodku porowatym wykorzystując metodę flow-pump, tj. stałego, wymuszonego przepływu.

Cytowanie w stylu APA: Malinowska, E. & Szymański, A. (2009). Analiza zmian gradientu hydraulicznego w charakterystykach przepływu słabonośnego podłoża. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 35-47.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malinowska & Szymański, 2009), następne powołania: (Malinowska & Szymański, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Malinowska, Edyta, Alojzy Szymański. "Analiza zmian gradientu hydraulicznego w charakterystykach przepływu słabonośnego podłoża." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 35-47.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malinowska, & Szymański 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malinowska_Szymański_2009_PNIKS, author={Malinowska, Edyta and Szymański, Alojzy}, title={Analiza zmian gradientu hydraulicznego w charakterystykach przepływu słabonośnego podłoża.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A3/art3.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={35-47}}

Pełny tekst PDF


Go Back