Tytuł artykułu: Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników

Autorzy: PIETRAK, M., BANASIK, K.

Słowa kluczowe: redukcja wezbrań, zbiornik detencyjny, zlewnia miejska, model opad-odpływ, fala wezbraniowa

Streszczenie: W artykule podjęty został problem redukcji fali wezbraniowej przez system zbiorników, zlokalizowanych w zlewni zurbanizowanej Potoku Służewieckiego: Stawy Berensewicza, Staw Wyścigi i Staw Służewiecki. Jako rozwiązanie procesu transformacji fali przez zbiornik przyjęto zmodyfikowaną metodę Pulsa. Do obliczeń przyjęto hydrogram wezbrania, będący reakcją zlewni na opad o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10% i czasie trwania 2h, który wystąpił w całej analizowanej zlewni. Hydrogram dopływu do Stawów Berensewicza został obliczony z pomiarów opad-odpływ. Wartości uzyskanych wyników w postaci ilościowych miar redukcji, wykazały iż zbiorniki te stanowią niewystarczające zabezpieczenie przed powodzią. Jedyne znaczenie w redukcji kulminacji wezbrania posiadają Stawy Berensewicza. W celu poprawy efektywności pracy układu zbiorników, zaproponowano rozwiązanie urządzenia upustowego przy Stawie Służewieckim. Jego działanie, jak potwierdziły wyniki, jest korzystne zwłaszcza przypadku wystąpienia dużych wezbrań.

Cytowanie w stylu APA: Pietrak, M. & Banasik, K. (2009). Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 22-34.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pietrak & Banasik, 2009), następne powołania: (Pietrak & Banasik, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Pietrak, Małgorzata, Kazimierz Banasik. "Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 22-34.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pietrak, & Banasik 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pietrak_Banasik_2009_PNIKS, author={Pietrak, Małgorzata and Banasik, Kazimierz}, title={Redukcja fali wezbraniowej Potoku Służewieckiego za pomocą małych zbiorników.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A2/art2.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={22-34}}

Pełny tekst PDF


Go Back