Tytuł artykułu: Prognoza maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych ulewami w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego

Autorzy: BARSZCZ, M.

Słowa kluczowe: mała zurbanizowana zlewnia, model SWMM, intensywne deszcze, przepływy wezbraniowe

Streszczenie: Jako zasadniczy cel artykułu przyjęto określenie maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych deszczami ulewnymi, przyjmując założenie, że prognozowane przepływy można opisać tym samym prawdopodobieństwem jak deszcze, które je wywołały. Do prognozy przepływów o określonym prawdopodobieństwie przekroczenia (p = 100, 50, 20, 10 i 1%) wykorzystano model SWMM (Storm Water Management Model) adoptowany dla zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego. Weryfikację modelu przeprowadzono na podstawie 12-stu ulew wywołujących wezbrania w latach 2007-2008, dla których średni błąd oceny symulowanych przepływów kulminacyjnych wezbrań (w stosunku do wartości pomierzonych) wyniósł 11,3%.

Cytowanie w stylu APA: Barszcz, M. (2009). Prognoza maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych ulewami w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (4), 3-21.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Barszcz, 2009), następne powołania: (Barszcz, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Barszcz, Mariusz. "Prognoza maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych ulewami w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46 ser., vol. 18, nr 4, (2009): 3-21.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Barszcz 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Barszcz_2009_PNIKS, author={Barszcz, Mariusz}, title={Prognoza maksymalnych przepływów prawdopodobnych wywołanych ulewami w zurbanizowanej zlewni Potoku Służewieckiego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN46/A1/art1.pdf}, year={2009}, volume={18 (4)}, number={46}, pages={3-21}}

Pełny tekst PDF


Go Back