Tytuł artykułu: Odwodnienie budowli posadowionej na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej

Autorzy: MATUSIEWICZ, W.

Słowa kluczowe: skarpa, podtopienia, drenaż, parametry geotechniczne, filtry drenażowe

Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia związane z budową kościoła i domu parafialnego na skarpie wiślanej, których płyty fundamentowe posadowione są na głębokościach 4,1-8,2 m. Podłoże do głębokości 11m stanowią gliny piaszczyste w stanie półzwartym i twardoplastycznym. Poniżej zalegają piaski polodowcowe w stanie zagęszczonym. Współczynniki stateczności skarpy obciążonej budowlami spełniają wymagania bezpieczeństwa. W celu zabezpieczenia gruntów podłoża w obrębie płyt fundamentowych przed pogorszeniem parametrów mechanicznych na skutek infiltracji wód opadowych, zaproponowano drenaż pierścieniowy. Wody drenażowe będą odprowadzane grawitacyjnie do dwu studni chłonnych zlokalizowanych u podstawy skarpy.

Cytowanie w stylu APA: Matusiewicz, W. (2009). Odwodnienie budowli posadowionej na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 49-60.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Matusiewicz, 2009), następne powołania: (Matusiewicz, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Matusiewicz, Władysław. "Odwodnienie budowli posadowionej na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 49-60.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Matusiewicz 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Matusiewicz_2009_PNIKS, author={Matusiewicz, Władysław}, title={Odwodnienie budowli posadowionej na gruntach spoistych w rejonie skarpy wiślanej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A6/art6.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={49-60}}

Pełny tekst PDF


Go Back