Tytuł artykułu: Wybrane aspekty przyrodnicze i ekonomiczne budowy zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Domaniów

Autorzy: BUS, A.

Słowa kluczowe: cenność ekologiczna, koszty i korzyści, zbiornik zaporowy

Streszczenie: Wpływ budowy zbiorników wodnych na aspekty ekonomiczne i przyrodnicze na przykładzie zbiornika Domaniów Praca zawiera charakterystykę podstawowych parametrów zbiornika Domaniów. Przedstawiono wpływ zbiornika Domaniów na stopień cenności ekologicznej obszaru trzech gmin na których jest on położony. Praca przedstawia również zastawienie kosztów i korzyści wynikających z inwestycji gospodarki wodnej, które wystąpiły wraz z powstaniem zbiornika oraz potencjalne koszty i korzyści mogące wystąpić w przyszłości.

Cytowanie w stylu APA: Bus, A. (2009). Wybrane aspekty przyrodnicze i ekonomiczne budowy zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Domaniów. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 42-48.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bus, 2009), następne powołania: (Bus, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Bus, Agnieszka. "Wybrane aspekty przyrodnicze i ekonomiczne budowy zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Domaniów." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 42-48.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bus 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bus_2009_PNIKS, author={Bus, Agnieszka}, title={Wybrane aspekty przyrodnicze i ekonomiczne budowy zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Domaniów.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A5/art5.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={42-48}}

Pełny tekst PDF


Go Back