Tytuł artykułu: Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych

Autorzy: OLESZCZUK, R., SZATYŁOWICZ, J., BRANDYK, T., GNATOWSKI, T.

Słowa kluczowe: krzywa kurczenia, kurczliwość pozioma, pionowa i całkowita, wskaźnik zmian geometrii

Streszczenie: W pracy przedstawiono charakterystyki kurczenia gleb (krzywe kurczenia, kurczliwość: pionowa, pozioma i całkowita oraz wskaźniki zmian geometrii) dla średnio rozłożonych gleb torfowisk niskich (mechowiskowe, turzycowiskowe, szuwarowe i olesowe) pochodzących z Doliny Biebrzy. W przypadku wszystkich rozpatrywanych gleb torfowych podczas procesu ich kurczenia zaobserwowano trzy fazy kurczenia: strukturalne, normalne i resztkowe. Największą kurczliwość całkowitą (około 75%) zaobserwowano w przypadku torfu szuwarowego, mniejszą dla torfu mechowiskowego i olesowego (około 65%) a najmniejszą dla torfu turzycowiskowego (około 61%). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w przypadku wszystkich analizowanych rodzajów gleb torfowych wartości kurczliwości poziomej są mniejsze od kurczliwości pionowej. Powyższy fakt potwierdzają wartości wskaźnikówi zmian geometrii, które wykazują również anizotropowy charakter kurczenia rozpatrywanych gleb. Jedynie w przypadku torfu turzycowiskowego kierunek procesu kurczenia jest najbardziej zbliżony do kurczenia izotropowego (jednakowego we wszystkich kierunkach).

Cytowanie w stylu APA: Oleszczuk, R., Szatyłowicz, J., Brandyk, T. & Gnatowski, T. (2009). Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 13-22.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Oleszczuk, Szatyłowicz, Brandyk & Gnatowski, 2009), następne powołania: (Oleszczuk i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Oleszczuk, Ryszard, Jan Szatyłowicz, Tomasz Brandyk, Tomasz Gnatowski. "Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 13-22.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Oleszczuk i inni 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Oleszczuk_Szatyłowicz_Brandyk_Gnatowski_2009_PNIKS, author={Oleszczuk, Ryszard and Szatyłowicz, Jan and Brandyk, Tomasz and Gnatowski, Tomasz}, title={Charakterystyka procesu kurczenia dla torfów niskich średnio rozłożonych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A2/art2.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={13-22}}

Pełny tekst PDF


Go Back