Tytuł artykułu: Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi

Autorzy: PINIEWSKI, M., GRYGORUK, M.

Słowa kluczowe: opad obszarowy, zlewnia górnej Narwi, MARS-STAT

Streszczenie: W pracy podjęto próbę porównania zasilania opadem zlewni górnej Narwi. Analiza danych systemu MARS-STAT oraz IMGW pod kątem ich przydatności w mezoskalowym modelowaniu obiegu wody wykazała, że średnie roczne sumy opadu w wieloleciu 1978-2002 ocenione na podstawie danych MARS-STAT były niedoszacowane względem IMGW o ok. 5%. W przypadku danych miesięcznych zaobserwowano dużo większe niespójności. Stawia to wymóg dokładnej weryfikacji danych MARS-STAT przed ich wykorzystaniem w modelowaniu.

Cytowanie w stylu APA: Piniewski, M. & Grygoruk, M. (2009). Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (1), 3-12.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Piniewski & Grygoruk, 2009), następne powołania: (Piniewski & Grygoruk, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Piniewski, Mikołaj, Mateusz Grygoruk. "Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 43 ser., vol. 18, nr 1, (2009): 3-12.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Piniewski, & Grygoruk 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Piniewski_Grygoruk_2009_PNIKS, author={Piniewski, Mikołaj and Grygoruk, Mateusz}, title={Ocena zasilania opadem zlewni nizinnej z wykorzystaniem danych MARS-STAT na przykładzie górnej Narwi.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN43/A1/art1.pdf}, year={2009}, volume={18 (1)}, number={43}, pages={3-12}}

Pełny tekst PDF


Go Back